Gramy wyłacznie na żywo!
Irek Dudek

Shakin` Telegram

Jeśli chcesz być powiadamiany o najważniejszych depeszach dotyczących Shakin Dudi, skrupulatnie przygotowy- wanych przez Dział Propagandy i Czarnego P.R., zapisz się na Shakindudowy Telegram!

Skład

Poza tym przez Shakin Dudi w ostatnich latach przewinęło się wielu wybitnych muzyków, m.in. Krzysztof Głuch, Andrzej Rusek, Christian Broniarz, Alek Korecki, Marek Surzyn, Filip Woźniak i inni.


fot. Bartłomiej Barczyk / Agencja Gazeta
IrekDudek.pl Rawa Blues Festival
Copyright © 2004-2014 Shakin' Dudi
webdesign / cms / admin: Remigiusz Orowski